Vođenje evidencije pacijenata

Od samog starta - otvaranje kartona, zakazivanja pregleda, postavljanja dijagnoza, izrade izveštaja i otpusnih listi

Kardiologija

Prilagodićemo aplikaciju da što više odgovara delu medicine kojom se Vi bavite!

Kontaktirajte nas, i možemo ugovoriti sastanak, na kome bi prezentovali sve funkcionalnosti "Pacijent"-a.

Kontakt

Neurologija

Prilagodićemo aplikaciju da što više odgovara delu medicine kojom se Vi bavite!

Kontaktirajte nas, i možemo ugovoriti sastanak, na kome bi prezentovali sve funkcionalnosti "Pacijent"-a.

Kontakt

Opšta medicina

Prilagodićemo aplikaciju da što više odgovara delu medicine kojom se Vi bavite!

Kontaktirajte nas, i možemo ugovoriti sastanak, na kome bi prezentovali sve funkcionalnosti "Pacijent"-a.

Kontakt

Stomatologija

Prilagodićemo aplikaciju da što više odgovara delu medicine kojom se Vi bavite!

Kontaktirajte nas, i možemo ugovoriti sastanak, na kome bi prezentovali sve funkcionalnosti "Pacijent"-a.

Kontakt

Oftalmologija

Prilagodićemo aplikaciju da što više odgovara delu medicine kojom se Vi bavite!

Kontaktirajte nas, i možemo ugovoriti sastanak, na kome bi prezentovali sve funkcionalnosti "Pacijent"-a.

Kontakt

Hitna služba

Prilagodićemo aplikaciju da što više odgovara delu medicine kojom se Vi bavite!

Kontaktirajte nas, i možemo ugovoriti sastanak, na kome bi prezentovali sve funkcionalnosti "Pacijent"-a.

Kontakt

Naši iskusni stručnjaci

Dejan Rajić

Programer

Dejan Rajić Programer

Boban Nešić

Programer

Boban Nešić Programer

Filip Marković

Doktor

Filip Marković Doktor

Ovo je tim koji je radio na izradi web aplikacije "Pacijent"

Svi zajedno, svako u svojoj struci, maksimalnim zalaganjem, a jedinstvenom idejom, došli smo do ovog proizvoda koji mislimo da Vam može pomoći u svakodnevnom radu. Nadamo se da ćemo daljim razvojem, a uz Vašu pomoć, još više unaprediti ovu aplikaciju.

Cenovnik usluga